Наші контакти
Copyright 2010 Центр інноваційних технологій
Центр інноваційних технологій - приватне підпри ємство, засноване в 2000 р. в м. Києві. Протягом 2001-2010 р.р. підприємством створено
Інтерактивну Інтернет-систему CITeXchange для підтримки процесів сприяння залученню міжнародних інвестицій та розвитку
торгівельно-економічного співробітництва, моніторингу процесів впровадження інвестиційних програм та проектів, забезпечення інтерактивного
діалогу учасників програм та презентації проектів через Інтернет професійними засобами відео- та аудіо- конференцзв'язку.

E-mail:
office@citua.com

Телефон/ факс:
(044) 253 2860

Адреса:
вул. Шовковична 16-А
м. Київ, 01024
CITeXchange
Система дистанційного інтерактивного навчання